Ondernemersfonds Arnhem 2017


Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen bij het Ondernemersfonds financiŽle steun vragen voor projecten of activiteiten die een impuls geven aan de Arnhemse economie.  

Heeft u, samen met andere Arnhemse ondernemers, een innovatief idee waar meerdere ondernemers economisch profijt van kunnen hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in!

Wie kunnen aanvragen?

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen een aanvraag indienen.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de aanvragen aan een aantal voorwaarden en beoordeelt of het project of de activiteit past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds. Een volledig overzicht van de algemene en inhoudelijke criteria vindt u op deze website. 

Wat is de werkwijze?

Ondernemers kunnen onder Formulieren het aanvraagformulier 2017 en de toelichting downloaden. De verdere procedure vindt u hier.

Indientermijnen subsidieaanvragen

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 2x per jaar bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, maar rekening houdend met de data
waarop het bestuur bijeen komt zouden de indieningstermijnen zijn:

- 20 maart 2017
- 22 mei 2017
- 8 september 2017
- 20 oktober 2017

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiŽle steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven.


Gehonoreerde projecten in 2016:

In 2016 heeft Stichting Ondernemersfonds Arnhem 19 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Daarvan zijn 10 aanvragen onder nog te realiseren voorwaarden gehonoreerd.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Petra Kerkhof, secretariaat
Postbus 46
6800 AA Arnhem
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl  

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers

 

Projecten

2016


Bridge to Liberation

Fashion & Design


Innovate Arnhem

Levende Sprookjes

Arnhemse Stockdagen

Dat is PAS Arnhem

JUMP

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

2015

Gelderse Poort

Living Statues


Levende Sprookjes

De Luie Hond

World Streetpainting

Fashion Festival

Innovatiefestival

Het Nieuwe Herdenken

Crossover clustering

Binnenstadpresentatie


Clean Mobility Center

Winter Weken