Procedure Ondernemersfonds Arnhem

 

  1. Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend, maar worden tenminste 2x per jaar – zolang het budget voor projecten nog niet volledig is benut – beoordeeld door het bestuur van het Ondernemersfonds.

  2. Aanvragen dienen digitaal en op het voorgeschreven aanvraagformulier te worden ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds Arnhem (info@ondernemersfondsarnhem.nl).
    U krijgt schriftelijk bericht van ontvangst.
  3. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de subsidieaanvraag aan de doelstelling en algemene en inhoudelijke voorwaarden van het Ondernemersfonds Arnhem.

  4. Ingeval van honorering van de aanvraag, ontvangt de aanvrager informatie over de vereiste verantwoording en rapportering aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem.

     

Indientermijnen subsidieaanvragen:

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 2x per jaar bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, maar rekening houdend met de data
waarop het bestuur bijeen komt zouden de indieningstermijnen zijn:

- 20 maart 2017
- 22 mei 2017
- 8 september 2017
- 20 oktober 2017

 

Projecten

2016


Bridge to Liberation

Fashion & Design


Innovate Arnhem

Levende Sprookjes

Arnhemse Stockdagen

Dat is PAS Arnhem

JUMP

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

2015

Gelderse Poort

Living Statues


Levende Sprookjes

De Luie Hond

World Streetpainting

Fashion Festival

Innovatiefestival

Het Nieuwe Herdenken

Crossover clustering

Binnenstadpresentatie


Clean Mobility Center

Winter Weken