Gehonoreerde projecten uit Ondernemersfonds 2015:

Project: Marketingvisie Kantorenpark Gelderse Poort
Aanvrager: Vereniging Kantoreneigenaars Gelderse Poort

Doelstellingen: economische en functionele versterking van kantorenpark de Gelderse Poort.

Krachtenbundeling en maatregelen nemen tegen de oplopende leegstand op het kantorenpark met als neveneffect het stimuleren van bedrijvigheid op het terrein en daarmee de economie. Teneinde draagvlak te verkrijgen en meer leden te verwerven wordt een markt-/belevingsonderzoek uitgevoerd en een collectieve marketingvisie opgesteld.

*******

Project: World Living Statues in beeld
Aanvrager: Stichting World Statues

Doelstelling: extra bezoekers naar de binnenstad en daardoor omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Een foto-expositie in en rond de binnenstad van 10 jaar World Living Statues.

*******

Project: Levende sprookjes in de etalage
Aanvrager: Stichting Theaterprojecten

Doelstelling: extra bezoekers naar de binnenstad en daardoor omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Tijdens het jaarlijkse Sprookjesfestival worden in circa 50 etalages van winkels en horecazaken in de binnenstad levende sprookjes uitgebeeld. Aan de levende etalages wordt een ‘sprookjesroute’ gekoppeld met daaraan verbonden een prijsvraag.

*******

Project: Festival De Luie Hond
Aanvrager: Stichting De Luie Hond

Doelstellingen: bijdragen aan ‘Arnhem Evenementenstad’, extra uitgaven door bezoekers, samenwerking tussen en podium bieden aan Arnhemse cultuurmakers, bewustwording met betrekking tot duurzaamheid bij evenementen.

Een food & music festival op de Arnhemse stadsblokken. Arnhemse cultuurmakers bieden een gezamenlijk muziekprogramma en jonge ondernemers prijzen hun foodconcepten vanuit hun foodtrucks aan. Bewustwording van duurzame organisatie van evenementen door inzet van zonnepanelen. Het festival zet in op groei en doorontwikkeling naar een zelfstandig bestaan.

*******

Project: World Streetpainting Festival inspired by Van Gogh
Aanvrager: Stichting World Streetpainting

Doelstellingen: 180.000 extra bezoekers naar de binnenstad en daarmee forse omzetverhoging voor de binnenstadondernemers, verbinding met het Kröller-Müller museum. 

Krijttekeningen in 2D en 3D die ter plekke op de straten van de binnenstad worden gemaakt, met als thema Van Gogh.

*******

Project: Fashion Festival Arnhem
Aanvrager: Stichting Fashion Festival Arnhem

Doelstellingen: bijdragen aan ‘Arnhem Modestad’, extra bezoekers naar de stad en daarmee omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Het Fashion Festival is de katalysator achter tal van bestaande en nieuwe initiatieven en events op het gebied van mode, design en lifestyle. Het Fashion Festival verbindt en versterkt initiatieven en zorgt voor afstemming in de programmering van culturele events.

*******

Project: Innovatiefestival Arnhem
Aanvrager: Stichting De Innovatiefabriek Arnhem

Doelstellingen: innovatie [made in Arnhem] op de kaart zetten, ontmoeting en verbinding tussen partijen en publiek, extra bezoekers naar de stad en daarmee omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Door het Innovatiefestival wordt de innovatiekracht van Arnhem onder de aandacht gebracht bij een breed publiek. Door ontmoeting en interactie zal het festival tevens een impuls zijn voor nieuwe innovatieve projecten en cross-overs. De organisatie streeft naar 15 matches. Exposities, work-shops, presentaties, challenges, gebruik van lege etalages.

*******

Project: Slag om Arnhem / Het Nieuwe Herdenken
Aanvrager: Stichting Bridge to Liberation

Doelstellingen: herdenking Slag om Arnhem toekomstproof maken en inbedden in het DNA van de stad, verbinding en samenwerking tussen partijen, forse omzetverhoging voor de binnenstad-ondernemers.

Waardige herdenkingsweek rond de Slag om Arnhem, ingebed in een stadsprogramma waar alle partijen op aan kunnen sluiten. Met kunst, datavisualisatie en (audiovisuele) entertainment wordt de geschiedenis levendig gemaakt en toegankelijker voor diegenen die de oorlog niet hebben meegemaakt.

*******

Project: Crossover Clustering
Aanvrager: Industriepark Kleefse Waard

Doelstellingen: stimuleren economische bedrijvigheid en het tot stand brengen van tenminste 10 clusters binnen de creatieve sector en de maakindustrie, om vervolgens te komen tot creatieve innovaties en het vermarkten ervan.

Met een 20-tal bedrijven uit de creatieve sector en de maakindustrie wordt een matchmaking bijeenkomst georganiseerd. De 10 meest kansrijke matches en innovaties worden begeleid en ondersteund in de ontwikkeling tot een product en vervolgens naar vermarkting.

*******

Project: Binnenstadpresentatie in huiskamer station Arnhem Centraal
Aanvrager: RBT KAN

Doelstellingen: presentatiemogelijkheden aanbieden aan het Arnhemse bedrijfsleven, actuele informatievoorziening aan een breed publiek over activiteiten in de stad, meer bezoekers en daarmee meer omzet voor de binnenstadondernemers.

Digitale presentatieschermen met informatie over Arnhem, evenementen en uitgaan in Arnhem in de ‘huiskamer’ van het centraal station.

*******

Project: Zero Emission Center / Clean Mobility Center
Aanvrager: Stichting Clean Mobility Center

Doelstellingen: aantrekken van partijen uit de sector duurzame mobiliteit, groei en behoud werkgelegenheid in deze sector in deze regio, samenwerking en kennisdeling.

Teneinde voorgaande doelstellingen en de realisatie van het Clean Mobility Center te kunnen bereiken, wordt een business model uitgewerkt.

*******

Project: Winter Weken Gele Rijdersplein 2015
Aanvrager: Stichting Gastvrij Arnhem

Doelstellingen: Arnhem in winterse sferen tijdens de Kerst, extra bezoekers en daarmee meer omzet voor de binnenstadondernemers.

Een ijsbaan als grote publiekstrekken en als aanvulling op de winterse activiteiten in de stad tijdens de Kerstperiode. De bedoeling is om de ijsbaan jaarlijks te laten terugkeren. Rond de ijsbaan worden allerlei aanverwante activiteiten georganiseerd die een extra stimulans geven om de stad te bezoeken.

*******

 

Projecten

2016


Bridge to Liberation

Fashion & Design


Innovate Arnhem

Levende Sprookjes

Arnhemse Stockdagen

Dat is PAS Arnhem

JUMP

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

2015

Gelderse Poort

Living Statues


Levende Sprookjes

De Luie Hond

World Streetpainting

Fashion Festival

Innovatiefestival

Het Nieuwe Herdenken

Crossover clustering

Binnenstadpresentatie


Clean Mobility Center

Winter Weken