Algemene voorwaarden Ondernemersfonds Arnhem

 • De aanvraag heeft betrekking op één project;
 • Het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens
  de periode tussen indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag;
 • Een terugkerend project krijgt maximaal 3 keer een bijdrage uit het Ondernemersfonds;
  de gelden van het Ondernemersfonds zijn primair bedoeld ter ondersteuning bij de start van een project. Het project dient op termijn financieel zelfstandig te kunnen draaien. De hoogte van de bijdrage uit het Ondernemersfonds is bij de 2e en 3e toekenning respectievelijk maximaal 50% en 25% van de eerste toegekende bijdrage.

 • De aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar
  samenwerkingsverband van ondernemers;

 • De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk;
 • De bijdrage uit het Ondernemersfonds is in principe bedoeld als cofinanciering voor een project;
 • Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
  vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure
  daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt;
 • De aanvraag is volledig, inclusief begroting en dekkingsplan;
 • De aanvraag is ingediend op het daartoe opgestelde aanvraagformulier;
 • De aanvraag is digitaal ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds.

 Zie voor alle voorwaarden het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem

 

Projecten

2016


Bridge to Liberation

Fashion & Design


Innovate Arnhem

Levende Sprookjes

Arnhemse Stockdagen

Dat is PAS Arnhem

JUMP

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

2015

Gelderse Poort

Living Statues


Levende Sprookjes

De Luie Hond

World Streetpainting

Fashion Festival

Innovatiefestival

Het Nieuwe Herdenken

Crossover clustering

Binnenstadpresentatie


Clean Mobility Center

Winter Weken