Inhoudelijke voorwaarden Ondernemersfonds Arnhem

  • het project versterkt de economie in Arnhem of levert een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsgebieden;
  • het project moet een economisch effect sorteren voor Arnhem;
  • het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang;
  • het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.

Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen.

Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding van de toekenningen.

 Zie voor alle voorwaarden het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem

 

Projecten

2016


Bridge to Liberation

Fashion & Design


Innovate Arnhem

Levende Sprookjes

Arnhemse Stockdagen

Dat is PAS Arnhem

JUMP

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

2015

Gelderse Poort

Living Statues


Levende Sprookjes

De Luie Hond

World Streetpainting

Fashion Festival

Innovatiefestival

Het Nieuwe Herdenken

Crossover clustering

Binnenstadpresentatie


Clean Mobility Center

Winter Weken