Ondernemersfonds Arnhem 2018


Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen bij het Ondernemersfonds financiŽle steun vragen voor projecten of activiteiten die een impuls geven aan de Arnhemse economie.  

Heeft u, samen met andere Arnhemse ondernemers, een innovatief idee waar meerdere ondernemers economisch profijt van kunnen hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in!

Wie kunnen aanvragen?

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen een aanvraag indienen.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de aanvragen aan een aantal voorwaarden en beoordeelt of het project of de activiteit past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds. Een volledig overzicht van de algemene en inhoudelijke criteria vindt u op deze website. 

Wat is de werkwijze?

Ondernemers kunnen onder Formulieren het aanvraagformulier 2018 en de toelichting downloaden. De verdere procedure vindt u hier.

Indientermijnen subsidieaanvragen

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 2x per jaar bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, maar rekening houdend met de data
waarop het bestuur bijeen komt zouden de indieningstermijnen zijn:

- 21 maart 2018
- 13 juni 2018
- 21 september 2018
- 31 oktober 2018

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiŽle steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven.


Gehonoreerde projecten in 2017:

In 2017 heeft Stichting Ondernemersfonds Arnhem 27 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Daarvan zijn 15 aanvragen onder nog te realiseren voorwaarden gehonoreerd.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Petra Kerkhof, secretariaat
Postbus 46
6800 AA Arnhem
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl  

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers

 

Projecten

2017


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Ruimtekoers

OndernemerLIVE

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

Opening MusisLevende Sprookjes

Windowshopper

Pilot Korenmarkt

Wijksieraad Modekwartier