Ondernemersfonds Arnhem 2020


Teneinde de Arnhemse economie te blijven steunen, ook en juist tijdens corona
heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA), in goed overleg met de gemeente Arnhem, besloten tot het instellen van een tijdelijk

                        Noodfonds:

              SOFA stelt € 300.000,- beschikbaar tot 1 juli 2020

     SOFA verhoogt en verlengt het Noodfonds tot 1 oktober 2020 

  SOFA verhoogt en verlengt het Noodfonds t/m 31 december 2020

                             Lees hier over de werkwijze en voorwaarden

 

 


Standaard beleid (regulier) Ondernemersfonds Arnhem:

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen bij het Ondernemersfonds financiŽle steun vragen voor projecten of activiteiten die een impuls geven aan de Arnhemse economie.  

Heeft u, samen met andere Arnhemse ondernemers, een innovatief idee waar meerdere ondernemers economisch profijt van kunnen hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in!

Wie kunnen aanvragen?

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen een aanvraag indienen.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de aanvragen aan een aantal voorwaarden en beoordeelt of het project of de activiteit past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds. Een volledig overzicht van de algemene en inhoudelijke criteria vindt u op deze website. 

Wat is de werkwijze?

Ondernemers kunnen onder Formulieren het aanvraagformulier 2020 en de toelichting downloaden. De verdere procedure vindt u hier.

Indientermijnen subsidieaanvragen

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 4x per jaar bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend en door het bestuur beoordeeld worden - m.u.v. de zomervakantie - maar het streven is om ingediende aanvragen in bestuursvergaderingen te bespreken en te beoordelen.
De indientermijnen ten behoeve van de bestuursvergaderingen in 2020 zijn:

- 28 januari
- 28 mei
- 9 september
- 18 november

Het Ondernemersfonds is voor beoordeling van subsidieaanvragen in juli en augustus gesloten.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiŽle steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven.


Gehonoreerde projecten in 2019:

In 2019 heeft Stichting Ondernemersfonds Arnhem 20 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Daarvan zijn 15 aanvragen onder nog te realiseren voorwaarden gehonoreerd.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Petra Kerkhof, secretariaat
Postbus 46
6800 AA Arnhem
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl  

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers

 

Projecten

2019

Ruimtekoers

Generation-E 2.0.

Bridge to Liberation

Airborne 75

Leergang CCA

ArnhemBedrijft!

Fotoproject
      Stilte Arnhem

Power2Power

BiŽnnale Gelderland

City Hosts

Vitale Kwartieren
                Arnhem

Made in Arnhem

Het Merk Arnhem

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier