Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Ben Geerdink, voorzitter
Ronald de Jonge, penningmeester
Paul Tolboom, secretaris
Arjen de Vries
Michiel van Wessem

De bestuursleden zijn voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven.

Nevenfuncties:

Ben Geerdink          : voorzitter van het college van bestuur van het ROC Rijn IJssel te Arnhem
                                voorzitter bestuur saMBO-ICT te Woerden
                                voorzitter Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum
                                                                                                                       Teylingereind
                                lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de auditcommissie Kennisnet te
                                                                                                                          Zoetermeer
                                voorzitter Stichting IJ5 Lab te Nijmegen
                                voorzitter Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem
                                lid Sectorkamer 6 Voedsel, Groen en Gastvrijheid van de SBB te Zoetermeer
                                lid The Economic Board Arnhem-Nijmegen
Ronald de Jonge      : penningmeester Ondernemers Kontakt Arnhem
                                commissielid FinanciŽn & Algemene Zaken gemeente Rozendaal
                                lid Raad van Toezicht Stichting Puck en Co
                                penningmeester Stichting Sportlight
Paul Tolboom          : penningmeester alumnivereniging Mbaaz
Arjen de Vries         : bestuurslid Stichting LED Scherm Arnhem
Michiel van Wessem : bestuurslid Toon Hermans Huis Arnhem 
                                lid Raad van Toezicht RijnIJssel college (2014-heden)
                                lid Raad van Toezicht Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie (2016-heden)


 

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier