Tijdelijk Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem 

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds.

Het fonds heeft tot doel projecten en initiatieven te ondersteunen die de economische schade voor Arnhemse ondernemers door de gevolgen van het coronavirus beperken. Daarmee ondersteunt het Ondernemersfonds de Arnhemse economie.

Hiermee wijkt SOFA tijdelijk af van de gestelde kaders voor het fonds. Het Ondernemersfonds stelt in eerste instantie een bedrag van € 300.000,- beschikbaar voor de komende periode tot
1 juli 2020. Er is een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en verplichtingen. Het bestuur kan besluiten om het bedrag te verhogen of de looptijd te verlengen indien daar aanleiding voor bestaat.

Doelgroep tijdelijk Noodfonds
Het tijdelijk Noodfonds is bedoeld voor projecten en initiatieven die de economische schade van het virus beperken en voor projecten en initiatieven die ervoor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de crisis kunnen blijven genereren. Het Noodfonds is niet bedoeld om weggevallen omzet of inkomen te compenseren. Het fonds is niet bedoeld voor een individuele ondernemer, maar voor een project van een collectief van ondernemers, een beroepsgroep (bijv. de horeca) of een project om een keten te herstellen (denk aan een bezorgservice voor producten van winkels in de binnenstad). 

Voorwaarden en regels:
• Maximale subsidietoekenning in beginsel € 30.000,-
• Uitkering tot 100% van de kosten van het project mogelijk
• Het bedrag kan in één keer vooraf worden uitgekeerd
• Het project mag al gestart zijn; de ondersteuning is dan gericht op vergroten of opschalen van 
   het project.
• Bij beoordeling van de aanvraag zal SOFA erop letten dat er ook een eigen bijdrage door de
   aanvrager wordt geleverd
• Er moet sprake zijn van Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen,
   een groep ondernemers, aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief
   (ondernemers)-belang
• De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk
• De aanvraag is vormvrij, maar dient wel onderbouwd te worden met een plan van aanpak en
   een begroting en een dekkingsplan.

Aanvullende toetsingscriteria
• SOFA houdt het recht een aanvraag af te wijzen als het project niet past binnen de economische
   doelstelling van het Ondernemersfonds
• Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt
   tussen verschillende partijen
• Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding in
   Arnhem van de toekenningen.
 

Verantwoording achteraf
• Na afloop van het project zal er een evaluatie plaatsvinden. Over de vorm daarvan worden
   aanvullende afspraken gemaakt passend bij de omstandigheden. Deze evaluatie is gericht op
   voorkomen van misbruik en om de effecten van de regeling te kunnen toetsen.


Meer informatie en aanvragen:
Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Petra Kerkhof, secretariaat
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl


Flyer Noodfonds

 

Lees hier welke aanvragen voor het Noodfonds werden gehonoreerd.

 

Projecten

2019

Ruimtekoers

Generation-E 2.0.

Bridge to Liberation

Airborne 75

Leergang CCA

ArnhemBedrijft!

Fotoproject
      Stilte Arnhem

Power2Power

Biënnale Gelderland

City Hosts

Vitale Kwartieren
                Arnhem

Made in Arnhem

Het Merk Arnhem

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier