16 juni 2017 - gezamenlijk persbericht
Ondernemersfonds Arnhem - gemeente Arnhem

"Ondernemersfonds draagt extra bij aan beeldbepalende evenementen"

Het Ondernemersfonds Arnhem heeft op verzoek van de gemeente Arnhem besloten om vanuit de reserves 200.000 euro extra vrij te maken voor 3 beeldbepalende evenementen in Arnhem.

Lees meer


Nieuwsbrief

In oktober 2011 besloot het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem om een nieuwsbrief uit te geven om het Arnhemse bedrijfsleven en het gemeentebestuur op de hoogte stellen van de projectresultaten vanaf de openstelling van het fonds in 2010 tot nu toe.
De nieuwsbrief kunt u hier lezen.


Publicaties Ondernemersfonds Arnhem 2010 


Arnhemse Koerier, 7 juli 2010;

Ondernemersfonds Arnhem start met ruim € 300.000,-

Vorige week vond de kick-off plaats van het Ondernemersfonds Arnhem, een initiatief van het georganiseerde Arnhemse bedrijfsleven, ondersteund door de gemeente Arnhem en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Het Ondernemersfonds Arnhem heeft voor 2010 ruim
€ 300.000,- beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economie in Arnhem of in deelgebieden van Arnhem. Van 1 juli tot en met 30 september 2010 kunnen Arnhemse ondernemerscollectieven een financiŽle bijdrage vragen uit het Ondernemersfonds Arnhem.

ECONOMISCH EFFECT
Arnhemse ondernemerscollectieven - verenigingen, stichtingen of samenwerkingsverbanden - kunnen een aanvraag indienen die de Stichting Ondernemersfonds Arnhem vervolgens toetst  aan een aantal voorwaarden. Het project moet een aantoonbaar economisch effect hebben voor Arnhem of deelgebieden van Arnhem. Het project moet voor een collectief van ondernemers van belang zijn. Een volledig overzicht van de criteria vindt u op de website van het Ondernemersfonds: www.ondernemersfondsarnhem.nl.

WERKWIJZE
Ondernemers kunnen vanaf deze site ook het aanvraagformulier en de toelichting hierop downloaden. Indienen van een projectaanvraag voor het budgetjaar 2010 kan tot en met
30 september 2010. Uiterlijk 8 weken na sluiting van het Ondernemersfonds vindt besluitvorming plaats door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem.

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven. Gemeente Arnhem en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zijn adviseurs van het bestuur van de stichting die jaarlijks
verantwoording aflegt aan het college van B&W en aan het Arnhemse bedrijfsleven en vertegenwoordigende organisaties. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat, via e-mail info@ondernemersfondsarnhem.nl of op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem, v.l.n.r.:
Arjen van Kempen, Harry de Vries, Ad Beers, notaris mr T.K. Lekkerkerker (geen bestuurslid),
Roel de Boer en Paul van Ek.

*****

De Gelderlander, 5 juli 2010;

Ondernemersfonds gaat mogelijk in hele kleine stukjes - ANALYSE

Eindelijk is het zover. Na jaren overleg heeft Arnhem een eigen ondernemersfonds.
Een fonds van, voor en door ondernemers. Het wordt gevoed door een opslag van de ozb-niet woningen met 0,8 procent in 2010 en 2,5 procent in 2011. De bestuursleden van de stichting die het fonds gaan beheren, werden afgelopen woensdag geÔnstalleerd.

Ad Beers is de voorzitter. De andere bestuursleden zijn Harry de Vries, Paul van Ek, Roel de Boer en Arjen van Kempen. De leden zijn samengesteld door de initiatiefgroep van het fonds die bestaat uit City Center Arnhem (CCA), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), ondernemersverenigingen Kronenburg, Presikhaaf en Woonboulevard, VNO/NCW, MKB en Koninklijke Horeca Nederland. De gemeente en de Kamer van Koophandel zijn adviseurs van het bestuur.

Dit jaar gaat er een bedrag van 65.000 euro uit het fonds naar OKA Services. Er gaat 3 ton naar initiatieven van groepjes ondernemers. Volgend jaar gaat er wederom 65.000 euro naar
OKA Services. Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) krijgt 3,5 ton en er gaat dan in ieder geval 2 ton naar projecten van groepen ondernemers.

Alle ondernemers in Arnhem betalen aan het fonds mee. Wanneer kunnen ze in aanmerking komen voor een subsidie? Daar heeft het bestuur criteria voor opgesteld. De aanvragen moeten zijn ingediend door verenigingen, stichtingen of samenwerkingsverbanden. Het project moet een aantoonbaar economisch effect hebben voor Arnhem of deelgebieden van Arnhem. "Het moet tastbaar en meetbaar zijn dat er een economisch effect is en op welk moment dat resultaat er is", zegt voorzitter Beers. Vernieuwende activiteiten met een te verwachten blijvend economisch effect krijgen bovendien voorrang bij de aanvraag van een subsidie.

De criteria zijn kortom erg algemeen geformuleerd. Het is in te denken dat er veel aanvragen worden ingediend die allemaal aan deze voorwaarden voldoen. Waar gaat het bestuur dan op selecteren? "Het kan zijn dat we in dat geval deelsubsidies gaan verstrekken", zegt Beers. "Het is onze primaire verantwoordelijkheid om objectief te oordelen. Zonder last en ruggenspraak.

*****

De Gelderlander, 1 juli 2010:

Ondernemersfonds steunt vernieuwende activiteiten

ARNHEM - Vernieuwende activiteiten met een te verwachten blijvend economisch effect krijgen voorrang bij de aanvraag van een subsidie uit het Ondernemersfonds Arnhem. Van 1 juli tot en met 30 september van dit jaar kunnen groepen ondernemers een financiŽle bijdrage vragen voor projecten. Dat werd woensdagavond na afloop van de installatie van het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) bekendgemaakt.

Tussen 1 oktober en 1 december zal het bestuur van de stichting de subsidieaanvragen in behandeling nemen.
In totaal heeft de SOFA in 2010 ruim drie ton subsidie te besteden aan initiatieven van groepen ondernemers. De aanvragen moeten zijn ingediend door verenigingen, stichtingen of samenwerkingsverbanden. Daarnaast gaat er een bedrag van 65.000 euro naar OKA Services.
In het jaar 2011 krijgt Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) een bedrag van 3,5 ton uit het Ondernemersfonds. OKA Services krijgt dan wederom een bedrag van 65.000 euro. Voor initiatieven van groepen ondernemers is er dan in ieder geval een bedrag van 200.000 euro beschikbaar.
Het Ondernemersfonds is een fonds van, voor en door ondernemers. Het wordt door middel van een opslag op de ozb-niet woningen van 0,8 procent in 2010 en 2,5 procent in 2011 gevoed.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de ondernemers aantonen dat het project een economisch effect heeft voor Arnhem of voor deelgebieden van de stad. Het project of de activiteit moet voor een collectief van ondernemers van belang zijn. Ondernemers in de non-profitsector kunnen ook aanvragen indienen.

*****

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier