Algemene voorwaarden Ondernemersfonds Arnhem

 • De aanvraag heeft betrekking op één project;
 • Het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens
  de periode tussen indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag;
 • Een terugkerend project krijgt maximaal 3 keer een bijdrage uit het Ondernemersfonds;
  de gelden van het Ondernemersfonds zijn primair bedoeld ter ondersteuning bij de start van een project. Het project dient op termijn financieel zelfstandig te kunnen draaien. De hoogte van de bijdrage uit het Ondernemersfonds is bij de 2e en 3e toekenning respectievelijk maximaal 50% en 25% van de eerste toegekende bijdrage.

 • De aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar
  samenwerkingsverband van ondernemers;

 • De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk;
 • De bijdrage uit het Ondernemersfonds is in principe bedoeld als cofinanciering voor een project;
 • Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
  vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure
  daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt;
 • De aanvraag is volledig, inclusief begroting en dekkingsplan;
 • De aanvraag is ingediend op het daartoe opgestelde aanvraagformulier;
 • De aanvraag is digitaal ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds.

 Zie voor alle voorwaarden het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier