Inhoudelijke voorwaarden Ondernemersfonds Arnhem

  • het project versterkt de economie in Arnhem of levert een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsgebieden;
  • het project moet een economisch effect sorteren voor Arnhem;
  • het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang;
  • het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.

Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen.

Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding van de toekenningen.

 Zie voor alle voorwaarden het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier