Inhoudelijke voorwaarden Ondernemersfonds Arnhem

  • het project versterkt de economie in Arnhem of levert een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsgebieden;
  • het project moet een economisch effect sorteren voor Arnhem;
  • het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang;
  • het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.

Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen.

Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding van de toekenningen.

 Zie voor alle voorwaarden het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem

 

Projecten

2017


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Ruimtekoers

OndernemerLIVE

Kijken Kijken Kopen

Winter Arnhem

Opening MusisLevende Sprookjes

Windowshopper

Pilot Korenmarkt

Wijksieraad Modekwartier