Veelgestelde vragen

 

 

 Kan de aanvraag ook per post worden ingediend?

Nee, een aanvraag kan alleen digitaal bij het secretariaat worden ingediend. Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen.

Mag ik extra bijlagen bij de aanvraag meesturen?

Het staat u vrij om extra bijlagen ter ondersteuning van uw aanvraag mee te sturen, echter deze worden niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Onder extra bijlagen worden alle bijlagen bedoeld behoudens de bij het aanvraagformulier vereiste bijlagen zoals o.a. dekkingsplan en begroting.

Moet het project dat ik indien worden uitgevoerd in het jaar van de subsidietoekenning?

Nee, doch de toegekende subsidie dient binnen een jaar te worden besteed.
Let op: het project of de activiteit mag tijdens het subsidietraject, vanaf indiening van de subsidieaanvraag tot aan het bestuursbesluit op de aanvraag, niet starten.

Kan ik aanvullende informatie nasturen voor een reeds ingediende subsidieaanvraag?

Nee, aanvullende informatie op een subsidieaanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Moet ik inclusief of exclusief b.t.w. aanvragen?

Stichting Ondernemersfonds Arnhem kan geen b.t.w. verrekenen. Daarnaast heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem besloten om geen b.t.w. te vergoeden aan subsidieaanvragers, omdat deze gelden niet ten goede komen aan de Arnhemse economie, niet het doel dienen van het Ondernemersfonds. U dient derhalve exclusief b.t.w. aan te vragen.

Extra informatie (bron: PricewaterhouseCoopers):
Indien de subsidieaanvrager wordt aangemerkt als btw-ondernemer en ter zake van het project btw-belaste prestaties verricht, kan de subsidieaanvrager de aan het project toerekenbare inkoop-btw zelf met de Belastingdienst verrekenen. De btw vormt in deze gevallen geen kostenpost voor de subsidieaanvrager.

De kans bestaat dat de subsidieaanvrager niet steeds voor alle activiteiten door de Belastingdienst wordt aangemerkt als btw-ondernemer. Deze situatie is veelal aan de orde bij ondernemersverenigingen, zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties. Dit heeft tot gevolg dat de subsidieaanvrager niet alle, aan het project toerekenbare, inkoop-btw met de Belastingdienst kan verrekenen. De inkoop-btw vormt hier dus een (gedeeltelijke) kostenpost voor de subsidieaanvrager.

Op basis van een goedkeuring van de staatssecretaris van FinanciŽn is het onder voorwaarden toch mogelijk dat deze ondernemersverenigingen in deze situatie de inkoop-btw van het project alsnog geheel of gedeeltelijk met de Belastingdienst kunnen verrekenen. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de aangesloten ondernemers van de ondernemers-vereniging de btw zelf zouden kunnen verrekenen als de inkoop-btw rechtstreeks aan hen in rekening was gebracht. Voor de overige voorwaarden willen wij u verwijzen naar onderdeel 6.3.7 van het besluit van 25 november 2011 (nr. BLKB 2011/641M). Het is aan de subsidieaanvrager om in dat verband afspraken te maken met de Belastingdienst.


Wat is de bijdrage OZB voor het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen.
In 2010 bedroeg de opslag op de basisheffing 0,8%. (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht). De opslag voor 2011 bedroeg 2,6%. (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2012 bedroeg 3,6% (klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2013 bedroeg 3% (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2014 bedroeg 3% (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2015 bedroeg 3,3% (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2016 bedroeg 3,3% (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2017 bedroeg 3,2% (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht)
De opslag voor 2018 bedroeg 3,25% (klik hier voor een gedetailleerd overzicht)

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier