Procedure Ondernemersfonds Arnhem

 

  1. Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend, maar worden tenminste 4x per jaar – zolang het budget voor projecten nog niet volledig is benut – beoordeeld door het bestuur van het Ondernemersfonds.

  2. Aanvragen dienen digitaal en op het voorgeschreven aanvraagformulier te worden ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds Arnhem (info@ondernemersfondsarnhem.nl).
    U krijgt schriftelijk bericht van ontvangst.
  3. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de subsidieaanvraag aan de doelstelling en algemene en inhoudelijke voorwaarden van het Ondernemersfonds Arnhem.

  4. Ingeval van honorering van de aanvraag, ontvangt de aanvrager informatie over de vereiste verantwoording en rapportering aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem.

     

Indientermijnen subsidieaanvragen:

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 4x per jaar bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend en door het bestuur beoordeeld worden, maar het streven is om ingediende aanvragen in bestuursvergaderingen te bespreken en te beoordelen.
De indientermijnen ten behoeve van de bestuursvergaderingen in 2019 zijn:

- 18 januari
- 4 maart
- 23 april
- 3 juni
- 26 augustus
- 28 oktober

 

Projecten

2018


Bridge to Liberation

Fashion & DesignWorld Street Painting

Dat is PAS Arnhem

Food Friction

Veluwe Express

Winter Arnhem

Jaarkalender Korenkwt 2019

opera St. Louis Blues

WLSF - De Pleinen

Arnhemse Uitnacht

Wijksieraad
     Modekwartier